Lenstad 1:2 och 2:3

Gården har anor från tidigt 1800-tal och nuvarande boningshus är byggt omkring 1860. Gården har följt en och samma släkt i flera generationer fram till vi tog över den 1997. Ingen i den ursprungliga släkten hade då möjligt att driva gården vidare.

Lenstad 1:2 och 2:3 är relativt stor, mätt med öländska mått. Den omfattar drygt 100 ha och det mesta består av alvarsmark, vilket lämpar sig mycket bra för vår verksamhet. Karta över byn och betesområdet.

Vi röjer våra marker för att få ett öppet landskap och bättre betesmarker.

Två gånger har gården stått som värd för Torslunda hembygdsdag, 2000 och 2010.

Grden 20180512 1

Det finns ett flygfoto över vår gård 1950 samt några fler nytagna bilder.

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers