Forskar om majvivor

Under flera år har forskare från Stockholms och Uppsala universitet forskat om majvivior på Lenstad alvar. Forskarna studerar "hur skillnader i förekomsten av pollinatörer och herbivorer ger upphov till skillnader i selektion och genetisk sammansättning mellan växtpopulationer."  En herbivor är ett djur som enbart livnär sig på växter. Där lärde jag mig ett nytt ord!

majviva1

majviva2

majviva3

 

De tre forskarna berättar för mig att man har samlat in fröer från olika växtplatser, drivit upp plantor under vintern/våren och nu planterar man dem på tre olika ställen. Lenstad alvar, utanför Skutskär och Östersund. Jag får också veta att det bara är i Lenstad som det finns både kort- och långskaftade majvivor. På övriga platser finns det bara långskaftade.

majviva4

Nu hoppas både forskarna och jag att kossorna och hästarna inte ska trampa ner alla små plantor och markörer. Lite svinn får man räkna med, men många blir nog kvar så att forskarna får fram användbara resultat.

2019 05 24

Traktorservice

Det gäller att underhålla traktorn som nyss har fyllt 50 år. Servicemannen säger att traktorn är i gott skick med tanke på dess ålder och behöver bara byta olja och filter. Traktorn har sina begränsningar, men det enda jag saknar är en större skopa och gripklo. Det skulle underlätta underhållet av vägarna samt hanteringen av höbalar. Men detta och mer komplicerade jobb går att utföra med lite extra handkraft.

traktor190529 2 traktor190529 3

2019 05 29

Fägatan är borttagen

Fägatorna vittnar om en svunnen tid, då när man skulle passera åkrarna utan att kräken smet in och åt upp vallen. Utmed Lunnäng fanns en fägata som, när vi flyttade hit, var måna om att behålla. Men tiden har sin gång och maskinerna som slår och pressar vallen blir allt bredare. Leif senaste traktor är bred och slår i stenmuren och skadar på så sätt däcken. 

Det är bara att inse att allt gammalt inte går att behålla. Stenmuren utmed fägatan var 40 m lång och jag fick tillstånd av länsstyrelsen att ta bort den. Björn, som har grävmaskinfirma i byn, har förvandlat området till åker och Leif har lovat att så in den med vallfrön.

Det var inte bara fägatan som var smal. Även den gamla bron var både smal och skadad. För ett år sedan fick jag den åtgärdad. Nu är det nästa som en autostrada upp till Övre.

stenmur fore

Fägatan mars 2019

 

stenmur efter

Ingen fägata juni 2019

kanalbron2010

Kanalbron september 2010
Bilden är tagen från norr mot söder. Stenmuren, som är borttagen, syns till höger.

 

kanalbron2018

Kanalbron maj 2018
Bilden är tagen från söder mot norr.

stenmur 3   stenmur 2
Björn kör bort de sista stenarna och lägger dem i ett nytt röse i andra ändan av Lunnäng. Det är ett av villkoren från länsstyrelsen.

Under 2017 - 2018 lät jag även ta bort träd och buskar utmed åkrarna och tillsammans med de senaste arbetena går området knappt att känna igen.

2019 06 12

Storstädning

Vi storstädar alltid stallet i helgen före midsommar. Så även i år. 10 driftiga kvinnor tar i med skurhinkar, trasor, borstar och högtryckstvätt.

stada2019 5

 stada2019 1

stada2019 2

 

 stada2019 4

stada2019 6

 stada2019 7    stada2019 8

stada2019 11

Fikapaus

2019 06 16

Svettig röjning

På Humlestigen har det fallit ner ett stort träd och detsamma har skett på Livet som insats. Sigun, Thorsten och jag tar med oss motorsågarna och ger oss av på förmiddagen innan solen gassar för fullt. Men likväl blir vi motorsågskörare genomblöta av svett.

humlestigen 1

Livet som insats fick sitt namn för 20 år sedan då denna del av banvallen var full med stockar, till hälften nerfallna träd och plåtklämmor från rälsen som låg här fram till början av 1960-talet. Då var det verkligen med livet som insats när man red här. Galopp var inte att tänka på. Idag är det bara två träd som vi tar bort.

 humlestigen 3

humlestigen 5

 

 humlestigen 4

Det stora trädet på Humlestigen kräver lite sågteknik. Thorsten sågar ur en kil på ovansidan så att sågen inte blir klämd när trädet så småningom går av.

humlestigen 6

Humlestigen har fått sitt namn av att det har forskats på humlor i denna skog. Från början fanns det närmare 50 små humleholkar, men de flesta har gått sönder och trillat i backen. Nu är det bara några humleholkar kvar.

  humlestigen 2

   Vi avslutat naturligtvis med fika.

 2019 06 18

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers