Blog

Moderslösa kalvar får eget hö

De moderslösa kalvarna har ingen som hjälper dem vid foderbordet. Jan vänjer dem vid att äta i en egen hage och så småningom inne i stallets lösdrift. Där ska de kunna söka skydd och få rikligt med mat.

2011 12 23

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers