Blog

Första koresan

Fem stutar/kor går lugnt och stilla på djurtransporten för vidare färd till Kalvenäs gårdsslakteri. Det är inte lätt att välja ut de som ska resa, men i år har jag inte mat till alla och då finns det bara ett val. Nästa söndag åker ytterligare fem kor. 

koresa181118 1Anders Lundberg på Harby åkeri är den bästa man kan få som transportör.

Ulva hjälper till med lastningen
Ulva hjälper till med grindarna och lastningen.

Det behövs många grindar
Det behövs många grindar för att vara säker på att inga kor kommer på villovägar.

koresa181118 4Stuten Lukas är nöjd med att äta hö inne i lösdriften och är ovetande om sin framtid.

koresa181118 5

koresa181118 stanna Korna, som ska stanna kvar på gården, går på Jutan där jag fodrar dem med den fina halmen som jag köpte i höstas. Först ville de inte äta den, men när jag inte bjöd på något annat fick den duga. Korna har även färskt gräs på backen att varva med.

2018 11 18

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers