Blog

Vi klipper tackorna 


Fåren ska klippas minst en gång per år, men vi klipper både höst och vår. Här står fyra får avvaktande inför sin höstklippning

Ulva klipper en tacka
Pricken är äldst och står stilla och nästan njuter av klippningen. Vi har en enkel anordning i fårstallet och låser fast huvudet mellan två reglar.


Ulva klipper Pricken

2011 11 13

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers