Blog

Besvärlig passage över kanalen

Gammal ask på sniskan

Det är trångt för Leif att ta sig fram till Lunnäng och Övre, eftersom han måste köra över den smala kanalbron. Dessutom står en stor gammal ask på tvärs och blockerar i höjdled. I år har han lov att att ta vägen över grannens marker, men nästa år måste det bli vår egen väg.

Ulva, Sandra och jag ger oss ut med motorsåg för att lösa problemet delvis. Målet är ta ta ner det sneda trädet i år så att traktorn med de plastade balar kan passera i år. Till hösten måste bron breddas så att slåtterkrossen kan köra över kanalen, men den uppgiften skjuter jag på!

Lunnhorvan2

Lunnhorvan1

Oj, så tung stocken är trots att den bara är en 60 cm lång. Det blir mycket ved för kommande vintrar.

2017 07 03

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers