Blog

25 ankungar på en gång!

Vi har fyra ankor, tre honor och en drake. Två av honorna är systrar och de har ruvat sina ägg tillsammans. En söndag i september kläcktes äggen och vi räknade till 25 ungar! Två veckor senare är det "bara" tre som har förolyckats.

De två honorna tar hand om ungarna gemensamt och det spelar ingen roll vilken mamma som är i närheten. Båda duger lika bra. Mycket praktiskt.

2010 11 13

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers