Blog

Ankor älskar att bada

På gården har ankorna en liten damm på cirka två kvadratmeter, vilket de var mycket nöjda med i två dagar. Snart upptäckte de de stora pölarna ute i ko- och hästhagarna och nu används ankdammen bara i yttersta nödfall.

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers