Blog

Ankorna ruvar

Alla fyra ankor ligger på ägg och har valt olika ställen 


Den silvergrå under en buskhägg


Den vita i lösdriften, vilket vi tyckte var jättebra. Hon blev nämligen av med alla sina ägg för en månad sedan då en mård gjorde besök. Tyvärr har hon dock övergivet boet, då två hästar var i lösdriften en vecka och oroade henne för mycket.


Den gamla grå honan, tryggt i ankhuset

Den bruna under syrenbusken

Hanarna vankar runt i väntan på att honorna och ungarna ska komma ut ur sina gömslen.

2014 05 25

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers