Blog

Mer om Dynbrími från Hagalund 

brimi071111
Nov 2007
 

Brími och Skjoni sommaren 2006
 
Ulva och Brími

Brími och Styggur
 
Brími och Tigull leker i snön
 

Dynbrími har lösdrift tillsammans med andra unghingstar
 
Så här såg man för det mesta Brími de första veckorna, dvs. i skydd av Jarpur. Första två dagarna höll sig Brími på så långt avstånd han kunde från de andra hästarna. Först på tredje dagen anslöt han sig till flocken och sökte då genast skydd hos Jarpur, som är lika brun som hans mamma.

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers