Blog

På vandring med får

Fåren går över stora områden och patrullerar av området metodiskt varje dag. Fåren är nyfikna och följer genast efter om någon kommer in i området.

Miranda på vandring med fåren

 
Vem kan låta bli att tycka om en tacka?
Tackan Berit med sina lamm 2002.

Fåren sommaren 2007  Fåren på vintern

Pälsfåret har framavlats från de lantrasfår på Gotland som var hornlösa och hade lockig ull. Pälsfåren är Sveriges till antalet största fårras med cirka 100 000 vuxna djur och utgör mer än hälften av hela fårstammen.

Att pälsfåren har fått en sådan spridning, beror främst på att lammskinnen började användas för pälsändamål, vilket tidvis bidragit till att förbättra lönsamheten inom näringen.

Pälsfåren är också kända för sin härdighet, relativt höga fruktsamhet och lätta lamningar. Pälsmognaden inträffar samtidigt som lammen är slaktmogna. Avelsarbetet har länge inriktats på hög tillväxt och fruktsamhet och attraktiva lammskinn.

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers