Blog

Linn rider Naggur

Pia och Linn har Naggur på foder och turas om att rida. På de här bilderna är det Linn som rider och mamma Pia assisterar. Naggur är fem år och en mycket trevlig ridhäst. Stabil och okomplicerad.

Pia hjälper Linn med stigbygeln Linn rider Naggur
Linn rider Naggur Linn rider Naggur och Pia tittar på

2011

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers