Blog

 Korna går ut på alvaret

Så fort jag kommer ut i hagen kommer korna emot mig. Det är nästan som de säger: "Är det vår tur nu?" Och det är det.


Korna tar sikte på Kvarngrinden.

De är inte nödbedda att gå ut.


Det är bara Pinnie, Catto´s och Lina som inte vågar gå ut genom Kvarngrinden, utan förirrar sig in på Kvarnhorvan


Så nöjd Alva är!

2013 05 03

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers