Blog

Lucia

Lucia 3 månader

På Luciadagens morgon 2004 fick Queens Choice sin första kalv. Eftersom det är en kviga får hon naturligtvis heta Lucia.

Storebror Rogermore blev jätteglad och var framme och puffade på Lucia för att få med henne i att leka ta fatt.

 

Lucia 5 dagar Lucia och Queens Choice
Lucia 050304 Lucia och Roger Mooore ca 6 månader
Lucia och Roger Moore

I december 2006 skulle vi minska på kobeståndet. Vi hade 19 stycken och det finns det inte plats för vid foderbordet. Lucias mamma. Queens Choice, skulle resa till KLS och Lucia ville inte skiljas från henne när vi skulle sära på resekossorna och sparkossorna. Då beslöt vi att även Lucia fick resa till KLS.

Klass Fett Vikt
O- 4- 164

2006 12 20

 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers