Blog

Glæsir och Pricken

Åtta år sen senast! Men nu är Glæsir och Pricken åter i Lenstad på vintervila. Det var många hästar som kände igen dem och hälsade glatt.

IngridKurt161123

Ingrid/Glæsir och Kurt/Pricken tar asfaltsvägen ut till alvaret

GlaesirGandalfGusa161123

GlaesirBrodir161123

GlaesirGusa161123   2016-11-23

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers