Blog

 Djup snö och första blåsippan

Christina rider Jarpur
Blåsippa

Hela åkern är täckt med snö. I norra kanten är den minst 30 cm djup och hästarna får pulsa fram. Vi sneddar över åkern mot den södra sidan och i takt med att snötäcket minskar så tar skaren vid. Till slut går hästarna uppe på skaren! 

Vi spanar intensivt i södra åkerkanten och strax får vi syn på den lilla blåsippan. Det känns minst sagt märkligt. 6:april med djup snö och först nu får vi se vår första sippa.

Som alltid är hästarna fina. Vi växlar mellan gångarterna och på järnvägsbanken hem får de sträcka ut i en behaglig skritt.

2013 04 06

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers