Blog

Rovfågel över Lenstad

Under söndagen seglade en havsörn över våra marker. Det är Nordeuropas största rovfågel. Den här fågeln är förmodligen ung och jag kunde se att den är ringmärkt. Det var mycket mäktigt!

Hvasörn

2011 03 20

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers