Blog

Vi byggde en paddock år 2000

Ridbanan har några år på nacken och det ligger ett gediget markjobb bakom. I två år mätte jag högsta vattenyta för att veta vilken nivå stenmassorna skulle ligga på. Detta medför att det i stort sett aldrig står vatten i padocken.

Old paddock

Det som nu är paddock var tidigare ett lerigt och stenigt område. Djuren klafsade i gegga på vintern och det som då var grind är nu inramningen av stigen fram till ridbanan.

Old paddock1

Katla, Von och Blixten fick hö intill stängslet och det var ingen stor plats som var torr.

Old paddock8

Vi tog bort jord och sten ända ner till flisan och byggde därefter upp ridbanan med flera lager sten i olika fraktioner. Djupet från färdig ridbana till flisan är ungefär 60 cm och det blev åtskilliga lass med grus som kördes på.

  Old paddock12  Borrhål

För att kunna sätta stolparna till staket och belysningen stadigt blev vi tvungna att borra drygt en halv meter djupa hål.

Old paddock7

Ridbanan byggs   

Två ryttare testar ridbanan

Som vi hade längtat och vi kunde inte hålla oss utan vi måste testa ridbanan innan den var helt klar. På bilden är det Helena på Hrafn och Ulva på Gneisti, våra två första islänningar. Så smånigom blev ridbanan helt klar och används flitigt av ryttarna.

2015-10-04

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers