Blog

Linden faller

Det kräver mycket eftertanke innan man fäller ett träd som är en mansålder gammalt. En av våra stora lindar står dock illa till och rötterna växer in i brunnen. Risken för att brunnen ska sprängas är stor. Trots detta har det tagit många år att komma fram till att linden ska bort. De två arboristerna från Borgholm frågar mig också om jag har tänkt igenom beslutet. Arboristerna skrider till verket och efter en timme ligger linden på backen. Och tur är väl det! När arboristen ska fälla stammen ser vi att den är genommurken och vid nästa storm hade det mycket väl kunnat hända en olycka och trädet hade legat över bostadshusen.

Linden arboris2   Linden arborist1

Linden prylar

Linden skorsten

Linden arborist3 Linden topp 

Linden kasta

 

Linden instick  Linden dra

Linden fallit

Linden murken   Linden arborist

2016 04 12 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers