Blog

Tio bon med ladusvalor

Per ringmärker ladusvalorPer kommer som vanligt för att ringmärka svalungarna. Det är många ladusvalor i år och vi räknar till tio stycken bon. Så många har vi aldrig haft. Endast i två bon är ungarna kvar. Det blir totalt nio ladusvalor som får var sin ring i benet.

Eventuellet kommer Per tillbaka och då ska vi försöka fånga de vuxna svalorna för att se om de är ringmärkta. Per har märkt svalor i vårt stall i ungefär tio år och vi hoppas att några har återvänt som vuxna.

svala2016 1
Det gäller att hålla försiktigt i ungen och trycka ihop ringen så att den inte skadar, men heller inte trillar av.

svala2016 2
Man tittar på vingpennorna för att bestämma åldern. Denna unge är cirka tio dagar

svala2016 5
Den här ungen har väl utvecklade vingpennor och är flygklar. Därmed är den cirka 18 dagar gammal.

svala2016 6
Per och hans son Erik fyller i protokollet

 

svala2016 3
I flera bon är ungarna stora coh flyger fram och tillbaka mellan boet och balkarna i stallet.

2016 07 06 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers