Blog

Kossorna och Nico

Nico hjälper till vid tillsynen av korna. Alla är lite skeptiska.

nico kor

Djuren håller sig på behörigt avstånd från varandra

nico200627 sten

Det känns tryggt på stenen, både för hästarna och kossorna.

2020 06 27

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers