Kalkstad Lenstads vägsamfällighet

Sammandrag från årsmötet 2022-01-23 samt styrelsemötet samma dag

Av årsmötets totalt 15 deltagare röstar 14 deltagare JA till att ansöka om gemensamhetsanläggning via Lantmäteriet. 1 deltagare avstår från att rösta.

Styrelse

Helena Ervenius. ordförande

John Johansson, sekreterare

Michael Waldén, kassör

Per Snöberg, ledamot

Linda af Geijerstam, ledamot

Björn Nilsson, suppleant

Dan Lindgren, suppleant

Gerard Cassidy, suppleant

Revisor och revisorssuppleant

Henrik Gunnarsson, revisor

Bertil Karlsson, revisor

 Anders Johansson, revisorssuppleant

Leif Gunnarsson, revisorssuppleant

Protokollen

Protokollen finns att läsa genom att klicka på länkarna till höger.

Vägsamfälligheten

Organisationsnummer 717922-3412

Bankgiro 5834-6743

Adress: c/o Helena Ervenius, Lenstad 205, 386 93 Färjestaden

 

 

 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers