Ask från Bjälvens

Ask - islandshäst Född 2007
Reg nr SE2007107172
F Ringo fra Ringerike
FF ?
FM Njóla frá Krossi
M Milla från Borna
MF Háleggur från Spelnästorp
MM Freyja från Borna
Ägare Malin Sievertsson 2010
Susanne Majorán 2013

Ask är tillbaka i Lenstad för lite avkoppling. Det är juni 2013 och Ask är sex år. 

'  
 

2013 06 28

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers