Blog

Hasse från Hönstorp 

Vi har köpt en ny tjur från Hönstorp, som ligger drygt en mil från Lenstad. Han ska tjänstgöra i Lenstad i ungefär ett till två år och vi hoppas på att få minst tjugo nya kalvar.


Hasse stiger ur transporten försiktigt .. 


... och ger sig raskt ut för att träffa sina kor.

 

  

Efter ett års arbete fick Hasse åka till slakteriet.

Klass Fett Vikt
O+ +1 240

 2008 08 31

Kossorna i Lenstad

På gården finns det 11 kor, de som fick stanna kvar efter den torra sommaren 2018. Stallets hästägare kan namnen på alla hästar och känner igen dem på långt håll. Nu förväntar jag mig att de ska känna igen korna, som inte ens är hälften så många som hästarna. Till ryttarnas hjälp har jag satt upp bilder på dem i stallet. 

highland pride
Highland Pride född 2006 Nr 623
 

Korna är födda i Lenstad och stammodern till dem alla heter Chequers. Chequers mamma, en renrasig Highland cattle, gav sig ut på friastråt och efter nio månader nedkom hon med en svartvit kalv. Detta hände i mitten av 1990-talet. Därefter har alla tjurar varit rensrasiga highland cattle.

De elva som nu bor i Lenstad är mer eller mindre tama och de flesta gillar äpplen. Ljuva är den som är mest sugen på äpplen och hon kommer direkt när hon får nys på vad som finns i fickan. Stussan är helt tam och henne kan man klappa, men man måste ha uppsikt över hennes horn.

Highland Pride är mamma till Ljuva, Alva är mamma till Tora och Catto är mamma till Märta.

valborg
Valborg född 2007 Nr 726
  alva
Alva född 2007 Nr 004
Alva spejar alltid och är på sin vakt. Hon särskiljer sig därmed från Valborg och Catto. Hennes nummerlappar syns.
cattoCatto född 2011 Nr 1162
Känns igen på att hon är svart runt munnen.
  tess
Tess född 2011 Nr 1163
Tess har överlevt två slakttransporter.

grallanGrållan född 2018 Nr 1501
Grållan och Stussan skiljer sig åt på hornen. Grållan är nyfiken och kommer fram, men man kan inte klappa henne.

  stussan
Stussan född 2015 Nr 1502
Tam och tillgiven. Stussan tycker inte om äpplen, vilket Grållan gör.
martaMärta född 2015 Nr 1505   tora
Tora född 2015 Nr 1515
Tora är som sin mamma, Alva, spejande.
snovitSnövit född 2015 Nr 1508   ljuva
Ljuva född 2015 Nr 1511
Ljuvas horn vinklas uppåt till skilnad mot Snövits. Ljuva älskar äpplen och äter ur handen av alla som bjuder henne.

De två första siffrorna i kossorna nummer anger vilket är de är födda. Alva har dock fått ett reservnummer, eftersom hon "kom bort" som nyfödd och årets nummerlappar hade tagit slut.

2018 12 09

Årets första kalv

På lördag morgon kom inte Queens Seal hem och vi förstod att nu var det dags för kalvning. När jag kom ut på alvaret med en säck hö vankade Queen Seal runt, men ännu ingen kalv. Jag gick hem och kom tillbaka efter knappt en timme och kalven var precis nyfödd.

Queens Seal med sin kalv Queens Seal slickade honom, men han ville  inte stå upp. Vi blev lite oroliga. Jan gav Queens Seal havre en bit bort och jag gick fram och torkade kalven, kände på benen, torkade slem och satte lappar i öronen. Allt verkade ok. Först efter en och en halv timme reste sig kalven och var pigg och glad.
Framåt middagstid kom de andra korna ut på alvaret och alla hälsade på den nya kalven. Korna hälsar på den nya kalven
Queen Seal slickar kalven Kalv med nypåsatta öronlappar

 Kalven dog under sommaren 2008 ute på alvaret och vi hittade kadavret långt senare. Vad som hände lär vi aldrig få svar på .

2008 09 27

Tuva får sin första kalv

Tuva med den nyfödda kalven Vi har väntat ända sedan sommaren 2009 på att Tuva ska få sin kalv. Först idag, den 30 mars 2010, kom den. En idealisk dag. Sol och knappt 10 grader varmt. Tuva höll sig kvar bland höbalarna där det är torrt och rent. Vi var med under hela kalvningen som tog drygt en timme. 

Så snart Tuva hade slickat klart kvigkalven satte vi på nummerlapparna så att hon blev EU-godkänd. Kalven fick nr 1049, vilket betyder att hon är född 2010 och är den 49:e kalven i Lenstad

Kalv 1048 tjuvar sig lite råmjölk
Kalv nr 48, som är en vecka äldre, var snabbt framme och tjuvade sig lite råmjölk när den nya kalven knappt stå på benen
Rosa, knappt ett år, hälsar på kalven
Här kommer Rosa fram för att hälsa

2010 03 30

Moderslösa kalvar får eget hö

De moderslösa kalvarna har ingen som hjälper dem vid foderbordet. Jan vänjer dem vid att äta i en egen hage och så småningom inne i stallets lösdrift. Där ska de kunna söka skydd och få rikligt med mat.

2011 12 23

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers