Blog

Vi släpper ut korna på alvaret

Höet är slut för säsongen och vi släpper ut korna på alvaret. Det är inget överflöd av mat, men området är stort och de livnär sig. Det blir mer gräs för varje dag. Jan blåser i visselpipan och alla korna kommer med en gång.


Queen Seals, som är en av våra äldsta kor, leder flocken ut ur vinterhagarna


Det är flera hagar som ska passeras innan korna kommer ut på alvaret. 
De allra flesta vet exakt vad som gäller


Dotter och mamma, Agnes och Alva

2013 maj

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers