Blog

Per ringmärker årets svalungar

I år har vi fyra bon med ladusvalor och Per kommer för att märka ungarna. Ett bo är tomt och ungarna är utflugna. Bo nummer två sitter så högt upp att Per inte kommer till. Bo nummer tre innehåller fem ungar som är cirka nio dagar gamla. I det fjärde boet flyger fyra av fem ungar iväg när Per är där för att hämta dem. En lyckas han fånga.


Denna unge är cirka 18 dagar gammal och flygfärdig. 

Det gäller att vara försiktig när man märker. Ringen ska sitta fast, men inte skada. Alla märkta ungar rapporteras till ornitologiska föreningen
Nio dagar gammal 18 dagar gammal
Ungarna är flygfärdiga ...  .. och flyger iväg
Namnet ladusvala har den fått, precis som man kan gissa, för sin vana att bygga sitt bo i lador.
Ladusvalan är förmodligen från början en bergsfågel som häckat i klippor och grottor. Sedan stenåldern har den följt människan och i dagens läge är det få arter som är så kraftigt beroende av närhet till människan och mänsklig bebyggelse som ladusvalan. 
En av föräldrarna, som är ringmärkt. Kanske en tidigare unge från vårt stall!

2012 07 04

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers