Blog

Vattenbrist

Korna muar högt och Jan undrar vad som står på. De har samlats vid vattenkoppen, men där är det tomt. Inget vatten! Är det pumpen som har lagt av eller är det helt enkelt slut på vatten? Det har varit ett extremt torrt år, bara lite drygt 400 mm de första tio månaderna. I oktober fick vi inget vatten alls.

Som alltid händer akuta saker på mest olämpliga tider. Det är sent på eftermiddagen och alla hantverkare har gått hem för dagen. Som tur är regnar det lite på kvällen så att hingstarna och korna kan dricka i dikena. 

Dränkbar vattenpump för borrhålet

Klockan sju på fredag morgon kommer elektrikern Lars Wirsell. Han konstaterar att pumpen i borrhålet har lagt av. Efter ett par timmar kommer VVS-aren, som sätter dit en ny pump. I två timmar fungerar systemet, men sen är det stopp. Inget vatten. Först kommer VVS--aren tillbaka och konstaterar ytterligare el-fel OCH vattenbrist. Elektrikern kommer tillbaka och jobbar tills det är mörkt. Nu fyller vi successivt upp vårt vattenmagasin, den gamla gårdsbrunnen. Vi pumpar upp vatten ur borrhålet en kvart och väntar därefter en timme innan vi pumpar i en kvart. Tanken är att fylla gårdsbrunnen och vara sparsam med vattenförbrukningen.

Korna släpper vi ut på alvaret så att de kan dricka i sjön och de fem hingstarna få byta hage till en som har lite vatten i ett dike. Skönt att övriga 26 hästar har vintervila med ett naturligt vattenhål ute på alvaret. 

2015 11 06

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers