Blog

Färdigvilat för i år

Luciadagen blir sista dagen på alvaret och utfodring på Trekanten. Temperaturen har legat konstant på 5 - 10 grader hela november och december utom ett par enstaka dagar, vilket har medfört att mattillgången har varit god. Hästarna har bra hull och det känns gott inför vintern. Jag har räknat på höet och tror att det ska räcka om endast korna samt sex hästar får fri tillgång till hö. Tryter det i april finns det säkert en lösning då. Den tiden den sorgen. Skönast är att slippa fodrar på samma sätt som förra året under de strängaste vintermånaderna.

utfodra191213 1

utfodra191213 5  

utfodra191213 3

Sammanhållningen är god och flera äter ur samma hög.

Assa, Brik och Litli Skjoni står en bit bort från de andra.

De ranglåga hästarna får mat sist och längst bort.

Kolbeinn, Windy och Gneisti äter för sig själva

De tre som är längst ner i rangordningen måste få sitt hö bakom kröken där ingen ser dem.

2019 12 13

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers