Korna vill komma hem

Stussan och Lotte

Alla korna flockas runt mig när jag går ut på alvaret för att titta till dem."Nu vill vi komma hem till gården!" När jag  går hem följer de med mig och jag öppnar grinden till Hemlotten. Stussan njuter när hon blir klappad av Lotte. Det var länge sen någon var så kärvänlig.

Om en månad ska jag skicka åtta kor till slakt och det är ytterligare en anledning till att ta hem djuren. De ska vänja sig vid stallets lösdrift och jag ska sortera fram de kor som ska resa till slakteriet. Detta är ingen lätt uppgift. Vare sig praktiskt eller känslomässigt. Varje ko är unik och jag har band till dem alla. Men det är för många.

Vi har gjort detta förr.

2016 10 16

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers