Stallhöns

Att det finns stallkatter vet alla, men det är inte så många som vet att det även finns stallhöns. Det finns det i alla fall i Lenstad. Våra hönor har nämligen ockuperat fårens gamla lösdrift och även stallet. Frågan är nu om vi verkligen vill, och i så fall hur, vi ska bli av med ockupanterna? Om en vecka eller två kommer det snickare till gården för att bygga ett "riktigt" hönshus. Då ska det byta från drygt 70 kvm till 5 kvm. Nerbyte?

 TiraHona

HonaHast160107 1  HonaHast160107 2

2015 01 09 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers