Första höskörden

I år får vi mycket hö och jag tror att det till och med blir mer än vad som går åt. Dessutom har vi kvar balar från förra säsongen. Även Leif på Holmen får mycket hö och jag föreslog honom att vi ska sälja. Någon måste väl behöva? Vi avvaktar och ser hur det utveccklar sig. Leif och Micke påbörjade höbärgningen redan före midsommar och idag avslutade de skörden på åkrarna som ligger vinkelrätt mot asfaltsvägen. Alla åkrar har namn och dessa heter Lars-Johanlotten, Backhorvan, Lunnäng och Övre

Ensilage2016 5

Jan har valt med omsorg när vi sådde in åkern för ett par år sedan. Det är foderlosta, ett vinterhärdigt gräs med god tålighet mot både torka och stående vatten. Långsam etablering, men sprider sig med utlöpare och bildar täta bestånd med tiden. Smakligt, lättorkat slåttergräs. Vallen är tät och hög.

Ensilage2016 2

Ensilage2016 4

Micke slår och .. 

Ensilage2016 6

Leif pressar och balar.

Ensilage2016 1

Fullt av balar på Lars-Johanlotten.

2016 06 29

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers