Nytt staket

Anders Folkrace Ekman gräver staketgropar

Länge har jag velat byta ut ett av elstängslen nära stallet till ett riktigt trästaket. Dels för att det är snyggare och dels för att det kan fungera som extra utfodringsplats på vintern. Anders "Folkrace" Ekman i Kalkstad rycker ut med sin grävare och tillsammans sätter vi ner 16 rejäla staketstolpar. Därefter är det "fingöra" med att sätta liggande bräder och även ett finmaskigt nät. Nätet ska tjäna som skydd för blåst och snö, men även kunna utgöra en del i en hönsgård. Alla mina idéer blir kanske inte realiserade, men i tanken är allt redan klart!

 

Anders Ekman gräver för staket i Lenstad

Staketstolparna är nedsatta

Staket nätas in för att skydda hönsen i Lenstad  Nät på backen under vägen för att lura den listige räven i Lenstad

Jag sätter fast hösnät i staket och låter det löpa ut cirka en halv meter på backen. Om räven kommer gräver han nära staketet och rakt ner. Stöter Mickel på ett nät ger han upp. 

Fiberduk som skydd för att vatten och lera ska tränga in i vägen i Lenstad  Nytt grus på vägen

Som kronan på verket lägger jag ut fiberduk och grusar av med 0-18.

  Stallplanen i Lenstad får nytt grus

Även stallplanen får 10 kubikmeter grus som ersättning för allt grus som har plogats bort under många års vintrar.

Stallplanen är nygrusad

2016 06 21

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers