Höet är på plats

108 ensilagebalar på Jutan, fem höbalar i vindskyddet på Rösåkern, 21 ensilagebalar vid stallets baksida, sex höbalar i stallets lösdrift samt ytterligare en fjolårsbal där sedan tidigare. Det gör totalt 141 balar. Om jag får cirka 20 balar på andraskörden bör höet räcka hela fodringssäsongen med den vanliga utfodringstekniken, dvs fri tillgång till korna och några hästar samt utportionering till resten av hästarna.

ho inne4

ho inne3

Med förenade krafter rullar vi höbalarna på plats. På stallgången rullar de lätt, men i grindhålet är det trångt. Vi tar i för kung och fosterland och då går det.

 

ho inne2

 ho inne1

Cissi är fotgraf och barnvakt åt Ted, som glatt hejar på oss när vi får balarna på plats.

ho inne5Höet i lösdriften räcker december och en bit in i januari. Skönt att ha det på plats redan nu.

ho inne6
Ensilagebalarna, för fri tillgång, står i prydliga rader och det blir enkelt att ta fram fem - sex åt gången med traktorn i vinter.

2019 08 05

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers