Ridvägsjakt

På kartan ser det lätt ut att knyta ihop Skarpa Alby med Långa järnvägsbanken. Det är en sträcka på 750 m i flack öppen terräng, dvs alvaret. Jag har gått mellan Skarpa Alby och ridvägarna i närheten av Långa järnvägsbanken många gånger under årens lopp i hopp om att hitta ett sätt att ta sig fram. Senaste året har man röjt mycket här och nu kan man nästan se rakt över. Kanske ska det lyckas idag?

Häromdagen gick jag från norr mot söder och marken är perfekt att rida på. Men så stöter jag på ett staket och följer det fram till en igensatt grindöppning. Den skulle kunna gå att öppna.

skarpa alby 3

skarpa alby 4Idag letar jag från söder mot norr, vilket innebär att jag först går hela sträckan; Lenstad-Dröstorp-Skarpa Alby; innan jag kan påbörja stigfinnandet. Det går att ta sig fram till den igensatta grinden, men ack så snårigt. Försöker med en annan väg, jättefin öppen mark, men den slutar i ett staket. 

Jag ger upp för stunden och går hemåt via Norra alvarshägnet och vidare hem till datorn för att studera kartor.

Det tog många turer innan jag hittade vägen till Hildeborg och kanske ska jag lyckas här också.

skarpa alby 1   skarpa alby 2

Stundtals forsade vattnet fram, men det var inte djupt.

skarpa alby 5
Så nära men ändå så svårt. Det går bra att gå, men inte rida.

2019 12 26

 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers