Trestjärnigt

Stjarni, Stjarna och Álfastjarna - tre hästar med nästan samma namn, Stjarni kom redan förra sommaren, medan de två stona kom nu på vårkanten. Stjarmi och Álfastjarna är jämngamla, fyra år, men har kommit olika långt i sin utbildning. Stjarni får fortsätta utan krav, medan Álfastjarna redan är inriden. Den tredje stjärnan, Stjarna, rids av Ulrika. Stjarna flyttade från Kalkstad och hon var inte van vid att gå i flock. Efter lite trixande har hon funnit sig till rätta.

  Stjarni från Holma  Stjarna från Sletterne  Alfastjarna från Vidunge   

Ytterligare två hästar har anslutit till gården under våren. Det är Sletta och Loppan.

2022 05 15

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers