Sämsta skörden någonsin

ho 8691

Leif har slagit och balat hö på de fyra åkrarna vid asfaltsvägen. Det blev bara 39 balar! Som bäst har dessa givit 167 balar och det var rekordåret 2016. Torrsomrarna 2018 och 2019 gav de 93 respektive 110 balar. Det återstår att slå åkrarna utmed Kyrkvägen och Mossgatan, som brukar ge i genomsnitt 30 balar. 

ho 8692

Om jag ska fodra så som jag brukar, behöver jag ungefär 100 balar. Nu håller jag tummarna för regn i juli och augusti. En andraskörd i slutet av sommaren vore bra. Blir det knapert får jag lösa det då. Mat finns det, men utfodringen kan bli jobbigare.

2023 06 12

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers