Barfota på alvaret

De djur som går barfota håller till på Södra Alvarshägnet. Det är korna och de hästar som inte rids. Jag går ut till dem tidigt varje morgon och har med mig fyra äpplen, Nio hästar får en tredjedels äpple vardera och Windy får ett helt. Det känns rättvist. Äldst behöver mest. Korna får nöja sig med att jag pratar lite med dem.

sodra alvar 6265

sodra alvar 6262
Alva känner jag igen på långt håll. Hon är alltid på sin vakt.

sodra alvar 6261

 

sodra alvar 6255
Blixten, Bróðir och Gneisti kommer mot mig.

sodra alvar 6241
Kurt och Windy håller ihop.

sodra alvar 6242  sodra alvar 6246

 

sodra alvar 6253
Loppan och Stjarni.

mossen 6270
På vägem hem till gården passerar jag ridhästarna.

2023 06 11

 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers