Sex ensilagebalar

Vid juletid fick jag punktering på ett av traktorns hjul och jag stod mig slätt. Traktorn är nödvändig när jag ska ta in ensilagebalar i stallet och ställa ut nya till dem som har fri tillgång. Som alltid hjälpte Leif mig och såg till att jag hade god marginal med mat till alla djuren. Jag fick hjulet lagat och annat traktorstrul fixat av Lantmännen.

Så var det åter dags att för egen maskin förse djuren med mat.

foder 8179
Jag ställer ut sex balar på Jutan.

foder_8177.jpg
Korna och de flesta hästarna har jag stängslat bort under tiden som jag ställer fram balarna.

  foder 8308
Endast Móri och Yrpa är med och är snabbt framme vid första balen.

  foder 8309
Så snart jag öppnar gaten kommer hästarna en efter en.

foder 8311
Alla låter sig väl smaka

foder 8312
Korna är lite avvaktande, men ...

foder 8315
..snart är även de med på kalaset.

2023 01 19

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers