Fägatan är borttagen

Fägatorna vittnar om en svunnen tid, då när man skulle passera åkrarna utan att kräken smet in och åt upp vallen. Utmed Lunnäng fanns en fägata som, när vi flyttade hit, var måna om att behålla. Men tiden har sin gång och maskinerna som slår och pressar vallen blir allt bredare. Leif senaste traktor är bred och slår i stenmuren och skadar på så sätt däcken. 

Det är bara att inse att allt gammalt inte går att behålla. Stenmuren utmed fägatan var 40 m lång och jag fick tillstånd av länsstyrelsen att ta bort den. Björn, som har grävmaskinfirma i byn, har förvandlat området till åker och Leif har lovat att så in den med vallfrön.

Det var inte bara fägatan som var smal. Även den gamla bron var både smal och skadad. För ett år sedan fick jag den åtgärdad. Nu är det nästa som en autostrada upp till Övre.

stenmur fore

Fägatan mars 2019

 

stenmur efter

Ingen fägata juni 2019

kanalbron2010

Kanalbron september 2010
Bilden är tagen från norr mot söder. Stenmuren, som är borttagen, syns till höger.

 

kanalbron2018

Kanalbron maj 2018
Bilden är tagen från söder mot norr.

stenmur 3   stenmur 2
Björn kör bort de sista stenarna och lägger dem i ett nytt röse i andra ändan av Lunnäng. Det är ett av villkoren från länsstyrelsen.

Under 2017 - 2018 lät jag även ta bort träd och buskar utmed åkrarna och tillsammans med de senaste arbetena går området knappt att känna igen.

2019 06 12

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers